Arts-Martiaux-de-Wittelsheim

Arts-Martiaux-de-Wittelsheim

RESULTATS 2018 - 2019


BELFORT 2018/2019

POUSSINS

           IDER Mehdi 1er

        SODER Donovan 2e

 

            AGNESE Kilian 2e

             IDER Mohamed 3e

          REKIMA Yasmine 4e

 

 BENJAMINS

         STRAFELLA Héléna 1ère

              GADAAN Soufyan 2e

 

 


12/01/2019
0 Poster un commentaire

Tournoi de GERARDMER 18-19

 

              HALFYA Souhail 1er

           GADAAN Karim 2e

          AMEUR Younous 5e

 

 


10/12/2018
0 Poster un commentaire

Finale des DISTRICTS 2018-2019

 

 

Equipe POUSSINS

     Nassim BENKHAY 3e

    Donovan SODER 3e

       Yasmine REKIMA 5e

Equipe BENJAMINS 

             Héléna STRAFELLA 3e

                   Soufyan GADAAN 5e

 

 


09/12/2018
0 Poster un commentaire

DISTRICTS 2018/2019

POUSSINS

       SODER Donovan 1er

       REKIMA Yasmine 1ère

               BENKHAY Nassim 2e

           AGNESE Killian 3e

  

              IDER Mehdi 3e


  

            IDER Mohamed 3e

 

BENJAMINS

     STRAFELLA Héléna 1ère

          GADAAN Soufyan 1er

 


03/12/2018
0 Poster un commentaire